Täitematerjalina kasutatav lubjakivi, 16...32 mm

From Kaevised
Lubjakivi jaotatakse tsemendilubjakiviks ja tehnoloogiliseks lubjakiviks, mille kasutusala lähtub kivimi keemilisest koostisest, ehituslubjakiviks ning täitematerjalina kasutatavaks lubjakiviks, mille tõttu kasutusala lähtub kivimi tugevuslikest omadustest. Lubjakivi kasutatakse toorainena peamiselt lubjatööstuses, tsemenditööstuses, teedeehituses, segude täitematerjalidena ning ehitustööstuses.

Maavara: lubjakivi
Kaevis: täitematerjalina kasutatav lubjakivi
Kaevise iseloomustus: 16...32 mm
Kasutusala: tehnoloogiline karbonaatkivim, mida kasutatakse keemilisest koostisest lähtuvalt tsemendi tootmiseks, lubja põletamiseks, paberi- ja metallitööstuses, põllumajanduses, heitvete puhastamisel jne.
Kvaliteedinõuded: karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%
Kaevandamiskoht: Väo lubjakivikarjäär
Pärinemiskoht: Väo lubjakivikarjääri ala lubjakivikihindi läbilõige
Raimamise meetod: puur-lõhketööd
Külmakindlus: I klass, > 25 tsüklit
Purunemiskindlus: III klass, 26-27%
Survetugevus: 600-700 kg/cm2
Mahumass: 2,75-2,78 t/m3
Riik: Eesti
Ettevõte: Väo Paas OÜ
Kaevisekollektsiooni andmebaasi number: 561
Lisainformatsioon: mi.ttu.ee/paekivi

Täitematerjalina kasutatav lubjakivi, 8...16 mm

From Kaevised
Lubjakivi jaotatakse tsemendilubjakiviks ja tehnoloogiliseks lubjakiviks, mille kasutusala lähtub kivimi keemilisest koostisest, ehituslubjakiviks ning täitematerjalina kasutatavaks lubjakiviks, mille tõttu kasutusala lähtub kivimi tugevuslikest omadustest. Lubjakivi kasutatakse toorainena peamiselt lubjatööstuses, tsemenditööstuses, teedeehituses, segude täitematerjalidena ning ehitustööstuses.

Maavara: lubjakivi
Kaevis: täitematerjalina kasutatav lubjakivi
Kaevise iseloomustus: 8...16 mm
Kasutusala: tehnoloogiline karbonaatkivim, mida kasutatakse keemilisest koostisest lähtuvalt tsemendi tootmiseks, lubja põletamiseks, paberi- ja metallitööstuses, põllumajanduses, heitvete puhastamisel jne.
Kvaliteedinõuded: karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%
Kaevandamiskoht: Väo lubjakivikarjäär
Pärinemiskoht: Väo lubjakivikarjääri ala lubjakivikihindi läbilõige
Raimamise meetod: puur-lõhketööd
Külmakindlus: I klass, > 25 tsüklit
Purunemiskindlus: III klass, 26-27%
Survetugevus: 600-700 kg/cm2
Mahumass: 2,75-2,78 t/m3
Riik: Eesti
Ettevõte: Väo Paas OÜ
Kaevisekollektsiooni andmebaasi number: 217
Lisainformatsioon: mi.ttu.ee/paekivi

Täitematerjalina kasutatav lubjakivi, 4...16 mm

From Kaevised
Lubjakivi jaotatakse tsemendilubjakiviks ja tehnoloogiliseks lubjakiviks, mille kasutusala lähtub kivimi keemilisest koostisest, ehituslubjakiviks ning täitematerjalina kasutatavaks lubjakiviks, mille tõttu kasutusala lähtub kivimi tugevuslikest omadustest. Lubjakivi kasutatakse toorainena peamiselt lubjatööstuses, tsemenditööstuses, teedeehituses, segude täitematerjalidena ning ehitustööstuses.

Maavara: lubjakivi
Kaevis: täitematerjalina kasutatav lubjakivi
Kaevise iseloomustus: 4...16 mm
Kasutusala: tehnoloogiline karbonaatkivim, mida kasutatakse keemilisest koostisest lähtuvalt tsemendi tootmiseks, lubja põletamiseks, paberi- ja metallitööstuses, põllumajanduses, heitvete puhastamisel jne.
Kvaliteedinõuded: karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%
Kaevandamiskoht: Vasalemma lubjakivikarjäär
Pärinemiskoht: Vasalemma lubjakivikarjääri ala lubjakivikihindi läbilõige
Raimamise meetod: puur-lõhketööd
Veeimavus: 1,01 %
Purunemiskindlus: 26-27%
Survetugevus: 400 kg/cm2
Mahumass: 2,73 t/m3
Riik: Eesti
Ettevõte: Nordkalk AS
Lisainformatsioon: mi.ttu.ee/paekivi

Täitematerjalina kasutatav lubjakivi, 0...10 mm

From Kaevised
Lubjakivi jaotatakse tsemendilubjakiviks ja tehnoloogiliseks lubjakiviks, mille kasutusala lähtub kivimi keemilisest koostisest, ehituslubjakiviks ning täitematerjalina kasutatavaks lubjakiviks, mille tõttu kasutusala lähtub kivimi tugevuslikest omadustest. Lubjakivi kasutatakse toorainena peamiselt lubjatööstuses, tsemenditööstuses, teedeehituses, segude täitematerjalidena ning ehitustööstuses.

Maavara: lubjakivi
Kaevis: täitematerjalina kasutatav lubjakivi
Kaevise iseloomustus: 0...10 mm
Kasutusala: ehitusotstarbeline karbonaatkivim, mida kasutatakse ebatasasuste parandamiseks teedeehituses
Kvaliteedinõuded: karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%
Kaevandamiskoht: Vasalemma lubjakivikarjäär
Pärinemiskoht: Vasalemma lubjakivikarjääri ala lubjakivikihindi läbilõige
Raimamise meetod: puur-lõhketööd
Veeimavus: 1,01 %
Purunemiskindlus: 26-27%
Survetugevus: 400 kg/cm2
Mahumass: 2,73 t/m3
Riik: Eesti
Ettevõte: Nordkalk AS
Kaevisekollektsiooni andmebaasi number: 690
Lisainformatsioon: mi.ttu.ee/paekivi

Täitematerjalina kasutatav lubjakivi, 4...8 mm

From Kaevised
Lubjakivi jaotatakse tsemendilubjakiviks ja tehnoloogiliseks lubjakiviks, mille kasutusala lähtub kivimi keemilisest koostisest, ehituslubjakiviks ning täitematerjalina kasutatavaks lubjakiviks, mille tõttu kasutusala lähtub kivimi tugevuslikest omadustest. Lubjakivi kasutatakse toorainena peamiselt lubjatööstuses, tsemenditööstuses, teedeehituses, segude täitematerjalidena ning ehitustööstuses.

Maavara: lubjakivi
Kaevis: täitematerjalina kasutatav lubjakivi
Kaevise iseloomustus: 4...8 mm
Kasutusala: tehnoloogiline karbonaatkivim, mida kasutatakse keemilisest koostisest lähtuvalt tsemendi tootmiseks, lubja põletamiseks, paberi- ja metallitööstuses, põllumajanduses, heitvete puhastamisel jne.
Kvaliteedinõuded: karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%
Kaevandamiskoht: Väo lubjakivikarjäär
Pärinemiskoht: Väo lubjakivikarjääri ala lubjakivikihindi läbilõige
Raimamise meetod: puur-lõhketööd
Külmakindlus: I klass, > 25 tsüklit
Purunemiskindlus: III klass, 26-27%
Survetugevus: 600-700 kg/cm2
Mahumass: 2,75-2,78 t/m3
Riik: Eesti
Ettevõte: Väo Paas OÜ
Kaevisekollektsiooni andmebaasi number: 216
Lisainformatsioon: mi.ttu.ee/paekivi

Täitematerjalina kasutatav lubjakivi, 10...50 mm

From Kaevised
Lubjakivi jaotatakse tsemendilubjakiviks ja tehnoloogiliseks lubjakiviks, mille kasutusala lähtub kivimi keemilisest koostisest, ehituslubjakiviks ning täitematerjalina kasutatavaks lubjakiviks, mille tõttu kasutusala lähtub kivimi tugevuslikest omadustest. Lubjakivi kasutatakse toorainena peamiselt lubjatööstuses, tsemenditööstuses, teedeehituses, segude täitematerjalidena ning ehitustööstuses.

Maavara: lubjakivi
Kaevis: täitematerjalina kasutatav lubjakivi
Kaevise iseloomustus: 10...50 mm
Kasutusala: ehitusotstarbeline karbonaatkivim, mida kasutatakse ebatasasuste parandamiseks teedeehituses
Kvaliteedinõuded: karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%
Pärinemiskoht: Vasalemma lubjakivikarjääri ala lubjakivikihindi läbilõige
Raimamise meetod: puur-lõhketööd
Veeimavus: 1,01 %
Purunemiskindlus: 26-27%
Survetugevus: 400 kg/cm2
Mahumass: 2,73 t/m3
Riik: Eesti
Ettevõte: Nordkalk AS
Lisainformatsioon: mi.ttu.ee/paekivi